Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Anunț recrutare experți achiziții publice luna Iulie 2022

Agenția de Achiziții Publice Timișoara SRL, cu sediul în Municipiul Timișoara, str. Circumvalațiunii, nr. 2, jud. Timiș, organizează recrutări, în perioada 01.07.2022 – 18.07.2022, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 2 posturi de Expert achiziții publice, un post cu experiență de minim 5 ani și un post cu experiență de minim 3 ani.

Agenția de Achiziții Publice Timișoara (AAPT) SRL este o organizație, înființată în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 5 din data de 11.01.2022, disponibilă la adresa https://www.primariatm.ro/administratie/consiliul-local/hotarari-ale-consiliului-local/?uid=D14FCD71B7963E50C225878B003CC439.   

Obiectivele, rolul și atribuțiile UCA sunt incluse în Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, disponibilă la adresa https://xpage.primariatm.ro/.../ANEXA%202.pdf.   

Inființarea și operaționalizarea Agenției de Achiziții Publice Timișoara SRL sunt rezultate ale activităților realizate în cadrul Proiectului SIPOCA 625 – Sprijin în implementarea Strategiei Naționale în domeniul Achizițiilor Publice prin consolidarea capacității administrative a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice și a autorităților.

Posturi vizate

 1. expert achiziții publice, de nivel minim 5 ani - 1 post.
  1. expert achiziții publice, de nivel minim 3 ani - 1 post

   Fiecare post este pe durată nedeterminată, cu o durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 

   Modalitatea de desfășurare a recrutării

   • Procesul de recrutare constă în: depunerea CV-ului și a scrisorii de intenție, proba scrisă, interviul;
    • Doar candidați declarați admiși în urma selecției CV-urilor vor putea participa la proba scrisă;
     • Astfel, persoanele interesate sunt invitate să transmită o scrisoare de intenție și un CV “cu toate rubricile solicitate completate”, inclusiv atașarea documentelor care demonstreaza studiile absolvite și certificarile profesionale obținute la adresa de email aapt@primariatm.ro ;
      • AAPT SRL realizează o primă selecție a CV-urilor primite, utilizând ca referință criteriile de mai jos (punctul VI – Despre criteriile de selecție);
       • AAPT invită candidații selectați să susțină o probă scrisă, pentru evaluarea competențelor în achiziții publice, utilizând ca referință criteriile de mai jos (punctul VI - Despre criteriile de selecție). Proba scrisă se va desfășura pe o durată de 60 de minute, având forma unui studiu de caz cu un set de intrebări. Punctajul minim care trebuie obținut în vederea promovării probei scrise este de 70%, maximul fiind de 100%. Competențele de achiziții publice verificate la proba scrisă sunt cele care derivă din specificația postului și cerințele asociate;
        • Doar candidații care promovează proba scrisă vor fi invitați la un interviu cu reprezentanți ai AAPT SRL care exercită conducerea societății (detalii la ”Criterii de selecție”). Interviul cu reprezentanții AAPT SRL este utilizat ca vehicul pentru evaluarea abilităților interpersonale care derivă din specificațiile postului, în special cele care sunt relevante pentru interactiunea și colaborarea cu reprezentanții părților interesate într-un proces de achiziții publice centralizate.
         • Punctajul final se va calcula ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și la interviu.
          • Candidații nemultumiți de punctajul final obținut pot formula contestație în termen de 24 de ore de la aflarea rezultatelor finale ale recrutării. Contestațiile se vor soluționa de reprezentanți ai AAPT SRL, în termen de 24 de ore de la finalizarea termenului de depunere a contestațiilor. Rezultatele contestațiilor se vor comunica canditaților care le-au formulat.

           Calendar

           • Data publicării anunțului de recrutare este 01.07.2022;
            • Data limită pentru transmiterea CV-ului și a scrisorii de intenție este 08.07.2022;
             • Proba scrisă va fi susținută în data de 14.07.2022, la sediul Agenției de Achiziții Publice Timișoara, etaj 1, birou 106, Calea Circumvalațiunii, nr.2, Timișoara (Clădirea INCUBOXX);
              • Interviul va avea loc în termen de 3 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Agenției de Achiziții Publice Timișoara, etaj 1, birou 106, Calea Circumvalațiunii, nr.2, Timișoara (Clădirea INCUBOXX);
               • Informații privind orele la care candidații se vor prezenta în vederea susținerii probei scrise și a interviului vor fi comunicate pe e-mail.

                Cerințe privind CV-ul și scrisoarea de intenție

                • CV-ul va fi redactat în limba română, în format Europass (https://europa.eu/europass/ro/create-europass-cv), “cu toate rubricile solicitate completate”, inclusiv atașarea documentelor care demonstreaza studiile absolvite și certificarile profesionale obținute;
                 • Scrisoarea de intenție va fi redactată în limba română și va avea cel mult o pagină;

                  Alte informații privind procesul de recrutare:

                  Persoanele interesate pot obține mai multe informații despre procesul de recrutare prin telefon, la nr. 0765383981, sau prin e-mail, la adresa: aapt@primariatm.ro   – persoana de contact: Giurgiu Florin Sergiu.

                  Criterii de selecție

                  Selecția CV-urilor se realizează după următoarele criterii:

                  1. Vechime în achiziții publice: minim 5 ani respectiv minim 3 ani, indiferent de rolul îndeplinit prin raportare la achizițiile publice.
                   1. Studii de specialitate: Studii superioare absolvite cu diplomă de licență (sau echivalent).
                    1. Perfecționări (specializări):
                     •  Certificări profesionale în achiziții, cel puțin în forma certificatului de expert achiziții publice sunt considerate un avantaj;
                      • Certificări profesionale în managementul proiectelor și/sau în managementul proceselor sunt considerate un avantaj.
                       • Cunoașterea domeniului IT și înțelegerea pieței reprezintă un avantaj

                        4. Competențe digitale:

                        • privind centralizarea datelor: navigarea, căutarea, filtrarea informațiilor și a conținutului de date; evaluarea datelor, informațiilor și a conținutului digital; managementul informațiilor, datelor și al conținutului digital - avansat;
                         • privind comunicarea și colaborarea: interacționarea cu ajutorul tehnologiei digitale; partajarea informațiilor cu ajutorul tehnologiei digitale; administrarea identității digitale- avansat;
                          • privind măsurile de securitate: aplicarea și utilizarea tehnologiei cu privire la protejarea dispozitivelor electronice; aplicarea și utilizarea tehnologiei cu privire la protejarea datelor cu caracter personal avansat.

                           5. Competențe lingvistice: limba română și limba engleză – nivel utilizator experimentat.

                           Specificațiile postului

                           Atribuțiile specifice postului de Expert achiziții publice, nivel 5 respectiv 3 ani, precum și abilitățile, calitățile și aptitudinile necesare se regăsesc în cuprinsul Anexei 1, parte integrantă la prezentul anunț.

                           Bibliografie

                           Informațiile referitoare la documentele de referință și la legislația aplicabilă se regăsesc în cuprinsul Anexei 2, parte integrantă la prezentul anunț.

                           Agenția de Achiziții Publice Timișoara

                           https://aapt.primariatm.ro/

                           Oferim:

                           Salariu atractiv;

                           Cursuri de specializare.

                           Participare în cadrul proiectului pentru înființarea Unităților de Achiziții publice Centralizate la nivel local.

                           Este utilă această pagină?