Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Informare privind semnarea de către UCA Timișoara a primului Acord-cadru pentru articole de birotică, produse de papetărie și furnituri de birou

Informare privind semnarea de către UCA Timișoara a primului Acord-cadru pentru articole de birotică, produse de papetărie și furnituri de birou

UCA Primăria Timișoara (Agenția de Achiziții Publice Timișoara), înființată în luna ianuarie 2022 sub forma unei societăți comerciale aflate în subordinea Primăriei Timișoara, în urma parcurgerii tuturor etapelor legale privind achizițiile publice, aduce la cunoștința publicului semnarea Acordului-cadru pentru achiziția centralizată de articole de birotică, produse de papetărie și furnituri de birou.

Semnarea Acordului-Cadru sprijină desfășurarea în condiții optime a activității celor 13 unități din subordinea Primăriei, utilizatori principali ai serviciilor UCA Primăria Timișoara, asigurând accesul la produse de birotică și papetărie pentru o perioadă de 36 luni.

Pentru mai multe informații privind atribuirea Acordului-cadru, vă rugăm accesați următorul link:

https://www.e-licitatie.ro/pub/procedure/view/100191435/

Realizarea achizițiilor publice prin intermediul unităților de achiziții centralizate conduce la economii la buget și la utilizarea eficientă a fondurilor, datorită:

·         simplificării procedurilor de achiziție publică și reducerii costurilor asociate

·         agregării cererii și realizării de economii de scară de până la 20%;

·         îmbunătățirii capacității administrative și expertizei;

·         îmbunătățirii transparenței.

Pentru înființarea UCA Timișoara și pregătirea și organizarea primelor două proceduri de achiziție de către UCA Timișoara, Agenția Națională de Achiziții Publice oferă Primăriei Timișoara asistență zilnică prin intermediul unei echipe formate din reprezentanți ai Băncii Europene de Investiții și consultanți ai consorțiului condus de Ernst & Young, în cadrul proiectului SIPOCA 625 ”Sprijin în implementarea SNAP prin consolidarea capacității administrative a ANAP și a autorităților contractante”.

Pentru mai multe informații privind inițiativa de înființare a UCA locale, nu ezitați să contactați echipa de implementare a Proiectului la adresa: ucalocale@ro.ey.com.

Este utilă această pagină?