Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Informare privind semnarea primului contract subsecvent aferent acordului-cadru pentru articole de birotică, produse de papetărie și furnituri de birou

Informare privind semnarea primului contract subsecvent aferent acordului-cadru pentru articole de birotică, produse de papetărie și furnituri de birou

Agenția de Achiziții Publice Timișoara, unitatea de achiziții publice centralizate la nivel local, înființată în luna ianuarie 2022 sub forma unei societăți comerciale aflate în subordinea Consiliului Local Timișoara, aduce la cunoștința publicului semnarea primului contract subsecvent în cadrul acordului-cadru pentru articole de birotică, produse de papetărie și furnituri de birou.

Contractele subsecvente sprijină desfășurarea în condiții optime a activității utilizatorilor principali ai serviciilor Agenției de Achiziții Publice Timișoara din administrația publică locală, asigurând accesul acestora la produse de birotică. Utilizatorii Agenției de Achiziții Publice Timișoara au dreptul de a încheia contracte subsecvente în măsura în care au nevoie de produse, pe toată perioada de 36 de luni de desfășurare a acordului-cadru.

Realizarea achizițiilor publice prin intermediul unităților de achiziții centralizate conduce la economii la buget și la utilizarea eficientă a fondurilor, datorită:

·       simplificării procedurilor de achiziție publică și reducerii costurilor asociate

·       agregării cererii și realizării de economii de scară de până la 20%;

·       îmbunătățirii capacității administrative și expertizei;

·       îmbunătățirii transparenței.

Pentru înființarea, pregătirea și organizarea primelor două proceduri de achiziție, Agenția Națională de Achiziții Publice a oferit Primăriei Timișoara asistență tehnică prin intermediul unei echipe a Băncii Europene de Investiții (BEI), formată din experți interni și consultanți ai consorțiului condus de Ernst & Young, în cadrul proiectului SIPOCA 625 ”Sprijin în implementarea SNAP prin consolidarea capacității administrative a ANAP și a autorităților contractante”.

Pentru mai multe informații privind inițiativa de înființare a unități de achiziții publice centralizate la nivel local, nu ezitați să contactați echipa de implementare a Proiectului la adresa: ucalocale@ro.ey.com.

Este utilă această pagină?