Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Anunț recrutare experți achiziții publice

Agenția de Achiziții Publice Timișoara SRL, cu sediul în Municipiul Timișoara, Calea Circumvalațiunii, nr. 2, jud. Timiș, organizează recrutări în perioada 08.12.2022 – 23.12.2022, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 2 posturi de Expert achiziții publice, un post cu experiență de minim 5 ani și un post cu experiență de minim 2 ani. 

Agenția de Achiziții Publice Timișoara (AAPT) SRL este o organizație înființată în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 5 din data de 11.01.2022, Hotărâre disponibilă la adresa https://www.primariatm.ro/...003CC439.

Obiectivele, rolul și atribuțiile UCA sunt incluse în Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, Anexă disponibilă la adresa https://xpage.primariatm.ro/.../ANEXA%202.pdf.

Înființarea și operaționalizarea  Agenției de Achiziții Publice Timișoara SRL sunt rezultate ale activitățilorrealizate în cadrulProiectului SIPOCA 625 – Sprijin în implementarea Strategiei Naționale în domeniul Achizițiilor Publiceprin consolidarea capacității administrative a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice și a autorităților.

Posturi vizate

 • 1 expert achiziții publice, de nivel minim 5 ani.
  • 1 expert achiziții publice, de nivel minim 2 ani.

   Fiecare post este pe durată nedeterminată, cu o durată normală a timpului de muncă  de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 

   Oferim:

   Salariu atractiv;

   Cursuri de specializare;

   Oportunitatea de a face parte dintr-o echipă tânără și dinamică.

   Modalitatea de desfășurare a recrutării

   ·         Procesul de recrutare constă în: depunerea CV-ului și a scrisorii de intenție, proba scrisă, interviul;

   ·         Doar candidați declarați admiși în urma selecției CV-urilor vor putea participa la proba scrisă;

   ·         Astfel, persoanele interesate sunt invitate să transmită o scrisoare de intenție și un CV “cu toate rubricile solicitate completate”, inclusiv atașarea documentelor care demonstreaza studiile absolvite și certificarile profesionale obținute la adresa de email office@aapt.ro ;

   ·         Comisia de recrutare realizează  o primă selecție a CV-urilor primite, utilizând ca referință criteriile de mai jos (punctul VI – Despre criteriile de selecție);

   ·         AAPT invită candidații selectați să susțină o probă scrisă, pentru evaluarea competențelor în achiziții publice, utilizând ca referință criteriile de mai jos (punctul VI - Despre criteriile de selecție). Invitațiile vor fi transmise pe adresele de e-mail comunicate de către candidați în CV depuse (adrese care trebuie să corespundă cu adresele de pe care au fost trimise documentele de calificare). Invitațiile vor fi trimise în data de 15.12.2022. Proba scrisă se va desfășura pe o durată de 60 de minute, având forma unui studiu de caz cu un set de intrebări. Punctajul minim care trebuie obținut în vederea promovării probei scrise este de 70%, maximul fiind de 100%. Competențele de achiziții publice verificate la proba scrisă sunt cele care derivă din specificația postului și cerințele asociate;

   ·         Doar candidații care promovează proba scrisă  vor fi invitați la un interviu cu reprezentanți ai AAPT SRL. Interviul cu reprezentanții AAPT SRL este utilizat ca vehicul pentru evaluarea abilităților interpersonale care derivă din specificațiile postului, în special cele care sunt relevante pentru interactiunea și colaborarea cu reprezentanții părților interesate într-un proces de achiziții publice centralizate. Punctajul minim care trebuie obținut în vederea promovării interviului este de 70%, maximul fiind de 100%;

   ·         Punctajul final se va calcula ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și la interviu.

   Candidații nemultumiți de punctajul final obținut pot formula contestație în termen de 24 de ore de la aflarea rezultatelor finale ale recrutării. Contestațiile se vor soluționa de Comisia de rezolvare a contestațiilor formată din Administratorii AAPT SRL, în termen de 24 de ore de la finalizarea termenului de depunere a contestațiilor. Rezultatele contestațiilor se vor comunica în 23.12.2022 candidaților care le-au formulat.

   Calendar

   • Data publicării anunțului de recrutare este 08.12.2022;
    • Data limită pentru transmiterea CV-ului și a scrisorii de intenție este 14.12.2022;

     ·         Termenul limită de transmitere a invitațiilor de participare la proba scrisă este 15.12.2022, ora 18.00;

     ·         Proba scrisă va fi susținută în data de 16.12.2022, la sediul Agenției de Achiziții Publice Timișoara, etaj 1, birou 106, Calea Circumvalațiunii, nr.2, Timișoara (Clădirea INCUBOXX);

     ·         Interviul va avea loc în 19.12.2022 la sediul Agenției de Achiziții Publice Timișoara, etaj 1, birou 106, Calea Circumvalațiunii, nr.2, Timișoara (Clădirea INCUBOXX);

     ·         Comunicarea rezultatelor se va face în 21.12.2022 prin e-mail pe adresele comunicate de candidați în CV;

     ·         Termenul de depunere a contestațiilor va fi 24 de ore de la data și ora e-mailului de comunicare a  rezultatelor. Contestațiile se vor depune printr-un e-mail trimis pe adresa office@aapt.ro;

     Termenul de soluționare și de comunicare a rezultatelor eventualelor contestații este 23.12.2022, ora 18.00.

     Cerințe privind CV-ul și scrisoarea de intenție

     • CV-ul va fi redactat în limba română, în format Europass, “cu toate rubricile solicitate completate”, inclusiv atașarea documentelor care demonstreaza studiile absolvite și certificarile profesionale obținute;
      • Scrisoarea de intenție va fi redactată în limba română și va avea cel mult o pagină;

       Criterii de selecție

       Selecția CV-urilor se realizează după următoarele criterii:

       1. Vechime în achiziții publice: minim 5 ani respectiv minim 2 ani, indiferent de rolul îndeplinit prin raportare la achizițiile publice.
        1. Studii de specialitate: Studii superioare absolvite cu diplomă de licență (sau echivalent) în domeniul economic, juridic, tehnic sau conex.
         1. Perfecționări (specializări):
          1. Certificări profesionale în achiziții, cel puțin în forma certificatului de expert achiziții publice;
           1. Certificări profesionale în managementul proiectelor și/sau în managementul proceselor sunt considerate un avantaj.
            1. Cunoașterea domeniului IT și birotică și înțelegerea pieței reprezintă un avantaj.
            2. Competențe digitale:
             1. privind centralizarea datelor: navigarea, căutarea, filtrarea informațiilor și a conținutului de date; evaluarea datelor, informațiilor și a conținutului digital; managementul informațiilor, datelor și al conținutului digital - avansat ;
              1. privind comunicarea și colaborarea: interacționarea cu ajutorul tehnologiei digitale; partajarea informațiilor cu ajutorul tehnologiei digitale; administrarea identității digitale- avansat;
               1. privind măsurile de securitate: aplicarea și utilizarea tehnologiei cu privire la protejarea dispozitivelor electronice; aplicarea și utilizarea tehnologiei cu privire la protejarea datelor cu caracter personal avansat.
               2. Competențe lingvistice: limba română și limba engleză – nivel utilizator experimentat.

                Bibliografie

                Informațiile referitoare la documentele de referință și la legislația aplicabilă se regăsesc în cuprinsul Anexei 2, parte integrantă la prezentul anunț. 

                Alte informații privind procesul de recrutare

                Persoanele interesate pot obține mai multe informații despre procesul de recrutare prin telefon, la nr. 0771617374, sau prin e-mail, la adresa: office@aapt.ro – persoana de contact: Adrian BORUGĂ

                Este utilă această pagină?